Hân hoan đón chào các niên trưởng, các bạn, các thân hữu và thành viên trong gia đình ghé thăm trang nhà của khoá 30 !!!

Bấm vào đây để phóng lớn ảnh "Khối Quân Quốc Kỳ"

Nghe nhạc: "Xuất Quân"